Projekt zwiększenia aktywności innowacyjnej na Mazowszu: ris-mazovia.pl

ris-mazovia.pl - Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

Region Mazowsza obejmuje prawie 5 milionów mieszkańców we wschodniej części Polski. Niegdyś znany jako "kolebka polskich królów", w ostatnich dekadach został mocno dotknięty kryzysem outsourcingu i produkcji. Aby odwrócić ten trend, Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił projekt Mazovia Innovation Project (MIP) przy wsparciu funduszy unijnych w ramach polityki spójności. Celem Mazowieckiego projektu innowacji jest stymulowanie działalności innowacyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji non-profit, instytutów badawczych i innych usługodawców w celu budowania ich konkurencyjności cyfrowej i podnoszenia wydajności.

Korzyści z innowacyjności Mazowsza

Korzyści z innowacji Mazowsza są wieloaspektowe. Nie tylko przyczynią się do poprawy gospodarki regionu, ale także wpłyną na jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie ich siły nabywczej. To z kolei zmniejszy stopę bezrobocia w regionie. Ponadto, ponieważ Mazowsze znajduje się zaledwie godzinę drogi od stolicy, Warszawy, stanie się ono bardziej atrakcyjne jako miejsce lokalizacji biznesu.

Projekt strategi innowacji województwa mazowieckiego pomoże stworzyć zdrową konkurencję między przedsiębiorstwami w regionie i zachęci je do stosowania innowacyjnych praktyk. Przedsiębiorstwa i inne podmioty zaangażowane w projekt skorzystają również z ustanowienia bliższych powiązań z innymi ekosystemami innowacji w innych częściach Polski i za granicą.

Dlaczego warto wprowadzać innowacje w gospodarce?

Innowacje są ważne z wielu powodów. Może skutkować nowymi produktami i usługami, nowymi rynkami i sposobami prowadzenia działalności gospodarczej. Może również prowadzić do tworzenia miejsc pracy i wyższych dochodów. Co najważniejsze, może pomóc w rozwiązaniu problemów społecznych, takich jak długoterminowa opieka nad ludźmi i ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Innowacje są ważne nie tylko dla gospodarki. Jest ona również ważna dla całego społeczeństwa.

Projekt innowacji Mazowsza pomoże rozwinąć gospodarkę wschodniego Mazowsza. Efektem tego będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia, wyższe dochody i lepsze warunki życia mieszkańców regionu. Projekt pomoże również w tworzeniu nowych rynków i nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie więc ważny dla całego społeczeństwa regionu.

Kluczowe działania w ramach Projektu

Projekt Mazowsze Innowacyjne ma na celu promowanie innowacji w regionie poprzez następujące działania:

  • Organizacja konkursów na wybór pomysłów na innowacje,
  • Organizacja konkursów na wybór modeli biznesowych dla innowacji,
  • Organizacja konkursów na wybór sieci innowacji,
  • Organizacja szkoleń i warsztatów,
  • Organizacja wystaw i targów,
  • Organizacja wydarzeń kojarzących biznes i spotkań business-to-business,
  • Organizacja wydarzeń z zakresu mentoringu biznesowego,